najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Kolikšen je depozit pri predavtorizaciji in kdaj se sprosti?

Pri predavtorizaciji Avant car rezervira sredstva na kreditni kartici v znesku najema in odbitne franšize. Rok sprostitve sredstev je odvisen od načina poslovanja banke lastnika kreditne kartice. Pozanimajte se v svoji banki o rokih sprostitve rezerviranih sredstev.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.