najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

INFORMACIJE O NAJEMU

 • Gorivo in predplačilo goriva
 • Kilometrina
 • Dodatna oprema
 • Cestnina
 • Letališka pristojbina
 • Vožnja v tujini
 • Vzdrževanje najetega vozila
 • Najemnikova lastnina
 • Prometni prekrški
Gorivo in predplačilo goriva

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in prav tako ga mora tudi vrniti. V nasprotnem primeru mora plačati oskrbo z manjkajočim gorivom in stroške polnjena rezervoarja po veljavnem ceniku.

Najemnik ima možnost predplačila goriva, kar pomeni, da ob prevzemu vozila odkupi rezervoar goriva po redni tržni ceni. S tem se izogne nevšečnostim in izgubi časa z iskanjem bencinskih servisov ob vračilu vozila. Vozilo vrne brez doplačila s praznim rezervoarjem goriva.

Kilometrina

Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema ugotavljamo po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe pečata oz. kilometrskega števca obvestil najbližjo poslovalnico podjetja Avant car, kjer bo dobil vsa potrebna navodila, sicer bo plačal stroške kilometrine za 500 km po veljavnem ceniku za vsak dan uporabe vozila.

Dodatna oprema

Rezervacijski sistem Avant car omogoča tudi rezervacijo dodatne opreme (npr. otroški sedež, navigacijski sistem GPS, magnetni prtljažnik za smuči itd). Najem dodatne opreme obračunamo po veljavnem ceniku.

Cestnina

Z veljavnostjo od 1. 7. 2008 so vsa najemna vozila opremljena z nalepko za plačevanje cestnine vinjeto. Nadomestilo za uporabo vinjete zaračunamo po veljavnem ceniku.

Letališka pristojbina

V primeru najema vozila na letališčih zaračunamo letališko pristojbino po veljavnem ceniku.

Vožnja v tujini

Za vožnjo najetega vozila zunaj Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje podjetja Avant car. Če ostane najeto vozilo v tujini čez noč, ga je najemnik dolžan parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.

Vzdrževanje najetega vozila

Najemnik se obvezuje ves čas najema vozilo uporabljati za normalno rabo, ga vzdrževati in zanj skrbeti kot dober gospodar in v skladu z ustreznimi tehničnimi in drugimi navodili, priporočili in dobrimi poslovnimi običaji ter podjetju Avant car javiti vsako morebitno napako vozila. Drugačno ravnanje predstavlja kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemnika.

Najemnikova lastnina

Avant car ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih podjetja Avant car. Najemnik se s tem izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.

Prometni prekrški

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso s tega naslova nastalo škodo. Vse morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam in/ali se zanje bremeni najemnika neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe, kazni oziroma škode, ki izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

Poveži se


  Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.