najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Kilometrina

Število prevoženih kilometrov v času trajanja najema ugotavljamo po tovarniško vgrajenem in zapečatenem števcu kilometrov. Najemnik se obvezuje, da bo v primeru poškodbe pečata oz. kilometrskega števca obvestil najbližjo poslovalnico podjetja Avant car, kjer bo dobil vsa potrebna navodila, sicer bo plačal stroške kilometrine za 500 km po veljavnem ceniku za vsak dan uporabe vozila.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.