najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Prometni prekrški

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali drugega kršenja predpisov pri uporabi vozila in za vso s tega naslova nastalo škodo. Vse morebitne mandatne in druge kazni, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči oziroma dobi najemnik, je dolžan najemnik plačati sam in/ali se zanje bremeni najemnika neposredno. Ta najemnikova odgovornost traja tudi po prenehanju Pogodbe, kazni oziroma škode, ki izvirajo iz časa, ko je najemnik vozilo uporabljal.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.