najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

NEZGODE IN OKVARE

 • Obveznosti najemnika v primeru nezgode
 • Okvare in tehnične težave
 • Izguba ključev, dokumentov in registrskih tablic
 • 24/7 - asistenca na cesti
Obveznosti najemnika v primeru nezgode

V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršni koli prometni nesreči, je najemnik o tem dolžan nemudoma obvestiti Avant car in primer prijaviti tudi policiji.

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese Avant car-ja in njegove zavarovalnice, tako da:

 • bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih v nezgodo in prič ter registrske številke vpletenih vozil;
 • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne bo zavaroval in umaknil na varno;
 • ne bo priznal krivde tretjim osebam;
 • bo v vsakem primeru nezgode obvezno in takoj poklical ter počakal policijo, sodeloval pri sestavi uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil njegovo kopijo;
 • da bo morebitnim poškodovanim nudil prvo pomoč;
 • da bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu;
 • da bo zavaroval vse dokaze o dogodku in pridobil dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka.

Če najemnik ne bo ravnal v skladu s temi določili in pogoji, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu.

Okvare in tehnične težave

V primeru okvare ali tehničnih težav je najemnik dolžan o tem obvestiti Avant car, ki mu bo na osnovi prejetih informacij posredoval nadaljnja navodila.

Najemnik sme vozilo popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov pa mora predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, Avant car stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil podjetja Avant car, bo v celoti poravnal najemnik.

Izguba ključev, dokumentov in registrskih tablic

V primeru izgube omenjenih predmetov je najemnik dolžan obvestiti Avant car, ki mu na osnovi prejetih informacij posreduje nadaljnja navodila. Za izgubljene predmete najemodajalec zaračuna stroške po veljavnem ceniku.

24/7 - asistenca na cesti

Vsem najemnikom vozil Avant car nudi 24/7 (24 ur na dan, 7 dni v tednu) pomoč na cesti, ki je že všteta v ceno najema. Asistenca je zagotovljena v vseh državah EU, pa tudi v BiH, Srbiji, Črni gori in Makedoniji preko naših poslovnih partnerjev.

V primeru okvare ali nezgode najetega vozila, pokličite Center za pomoč strankam Avant car in priskočili vam bomo na pomoč ne glede na to, ali jo potrebujete v Sloveniji ali v tujini.

Poveži se


  Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.