najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Obveznosti najemnika v primeru nezgode

V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasega ali kraje vozila, ali če je vozilo udeleženo v kakršni koli prometni nesreči, je najemnik o tem dolžan nemudoma obvestiti Avant car in primer prijaviti tudi policiji.

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru nezgode ščitil interese Avant car-ja in njegove zavarovalnice, tako da:

  • bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih v nezgodo in prič ter registrske številke vpletenih vozil;
  • ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne bo zavaroval in umaknil na varno;
  • ne bo priznal krivde tretjim osebam;
  • bo v vsakem primeru nezgode obvezno in takoj poklical ter počakal policijo, sodeloval pri sestavi uradnega zapisnika o nesreči ter pridobil njegovo kopijo;
  • da bo morebitnim poškodovanim nudil prvo pomoč;
  • da bo izčrpno izpolnil evropsko poročilo o nezgodi, izdelal skico in podal svojo izjavo, ki jo bo takoj dostavil najemodajalcu;
  • da bo zavaroval vse dokaze o dogodku in pridobil dokumentacijo o škodnem dogodku, potrebno za vložitev odškodninskega zahtevka.

Če najemnik ne bo ravnal v skladu s temi določili in pogoji, bo odgovarjal za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala najemodajalcu.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.