najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Okvare in tehnične težave

V primeru okvare ali tehničnih težav je najemnik dolžan o tem obvestiti Avant car, ki mu bo na osnovi prejetih informacij posredoval nadaljnja navodila.

Najemnik sme vozilo popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov pa mora predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, Avant car stroškov ne prizna. Morebitno škodo, ki bi bila povzročena zaradi neupoštevanja navodil podjetja Avant car, bo v celoti poravnal najemnik.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.