najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Reklamacije

Najemnik naj na nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti opozori uslužbenca Avant car-ja na kraju samem ob prevzemu ali vrnitvi. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem, najemnik pa pomanjkljivosti ni prijavil, se šteje, da se je najemnik s stanjem vozila in z opravljeno storitvijo strinjal in s tem izgubil pravico do kasnejšega vlaganja reklamacij. Najemnik lahko vloži reklamacijo v zakonsko predpisanem roku.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.