najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

POGOJI ZA NAJEM

 • Kdo sme voziti najeto vozilo
 • Dodatni vozniki
 • Mladi vozniki
 • Prepovedana uporaba najetega vozila
Kdo sme voziti najeto vozilo
 • oseba, stara nad 21 let, ki ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj eno leto in ki ustreza morebitnim veljavnim pogojem zavarovalnice;
 • oseba, mlajša od 21 let in starejša od 18 let, ki ima veljavno vozniško dovoljenje najmanj eno leto, brez kazenskih točk, v kolikor plača dodatno participacijo za mladega voznika po veljavnem ceniku;
 • oseba, stara nad 25 let, za najem vozila višjega cenovnega razreda (razred F, P, L, X).
Dodatni vozniki

Vozilo lahko vozi zgolj oseba, ki je kot voznik napisana na najemni pogodbi. Če nameravajo voziti vozilo tudi drugi vozniki, jih je potrebno dodatno navesti v najemni pogodbi ob prevzemu vozila kot dodatne voznike. Izpolnjevati morajo vse pogoje podjetja Avant car glede starosti in vozniškega dovoljenja, ki ga morajo predložiti. Strošek dodatnega voznika obračunamo po veljavnem ceniku.

Mladi vozniki

Za najem vozila v Sloveniji morajo biti vozniki stari vsaj 18 let. Imeti morajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj eno leto, brez kazenskih točk. Voznikom, starim nad 18 let, a mlajšim od 21 let, z vozniškim dovoljenjem brez kazenskih točk, obračunamo doplačilo za mladega voznika po veljavnem ceniku.

Prepovedana uporaba najetega vozila

Najetega vozila ni dovoljeno uporabljati v naslednjih primerih:

 • za plačljiv prevoz potnikov in blaga, kot je npr. taksi služba;
 • za udeležbo na kakršnih koli avtomobilskih in drugih športnih tekmovanjih in testiranjih vozil;
 • za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil;
 • za pogon ali vleko katerega koli vozila ali predmeta;
 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo tretji osebi, ki ni opredeljena skladno z najemno pogodbo;
 • če je voznik pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih psihoaktivnih učinkovin, pri katerih je po zaužitju odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil;
 • če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik to ve oz. bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila;
 • če je vozilo nepravilno obremenjeno ali celo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom kot opredeljuje tehnična dokumentacija proizvajalca;
 • če je vozilu v podaljšanem času najema potekla registracija ali zavarovanje, Avant car pa je najemnika pozval k vračilu vozila pred potekom;
 • zunaj cest I., II. in III. reda;
 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi;
 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere;
 • v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);
 • za prevoz vnetljivih ali nevarnih snovi;
 • v kakršne koli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno najemno pogodbo ali veljavnimi zakonskimi predpisi, kakor tudi za druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom;

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemnik odškodninsko odgovoren podjetju Avant car, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni izbiri proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe z vsemi posledicami.

Poveži se


  Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.