najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Prepovedana uporaba najetega vozila

Najetega vozila ni dovoljeno uporabljati v naslednjih primerih:

 • za plačljiv prevoz potnikov in blaga, kot je npr. taksi služba;
 • za udeležbo na kakršnih koli avtomobilskih in drugih športnih tekmovanjih in testiranjih vozil;
 • za dejavnost avto šole ali drugega učenja vožnje motornih vozil;
 • za pogon ali vleko katerega koli vozila ali predmeta;
 • za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo tretji osebi, ki ni opredeljena skladno z najemno pogodbo;
 • če je voznik pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih psihoaktivnih učinkovin, pri katerih je po zaužitju odsvetovana ali prepovedana vožnja motornih vozil;
 • če vozilo ni v voznem stanju ali ni tehnično brezhibno, pa najemnik to ve oz. bi moral vedeti, glede na zakonska ali interna določila glede brezhibnosti vozila;
 • če je vozilo nepravilno obremenjeno ali celo preobremenjeno s potniki, prtljago ali blagom kot opredeljuje tehnična dokumentacija proizvajalca;
 • če je vozilu v podaljšanem času najema potekla registracija ali zavarovanje, Avant car pa je najemnika pozval k vračilu vozila pred potekom;
 • zunaj cest I., II. in III. reda;
 • v nasprotju s cestno prometnimi predpisi;
 • izven okvirov vožnje, ki jih dopuščajo vozne razmere;
 • v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);
 • za prevoz vnetljivih ali nevarnih snovi;
 • v kakršne koli druge namene, ki so v nasprotju s sklenjeno najemno pogodbo ali veljavnimi zakonskimi predpisi, kakor tudi za druge namene, ki bi kakorkoli drugače ogrožali ali kršili najemodajalčevo lastninsko pravico nad vozilom;

Za vsakršno ravnanje v nasprotju z navedenimi določili je najemnik odškodninsko odgovoren podjetju Avant car, ki lahko poleg dejansko nastale škode in odškodnine po lastni izbiri proti najemniku uveljavlja tudi predčasno prekinitev pogodbe z vsemi posledicami.

Poveži se


  Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.