najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

 • Dokumenti in plačila ob prevzemu
 • Prevzem vozila
 • Vračilo vozila
 • Čas prevzema in vračila
 • Kraj prevzema in vračila
 • Enosmerni najem
 • Dostava vozila
 • Dolžina najema
 • Podaljšanje najema
 • Predčasna prekinitev najema
Dokumenti in plačila ob prevzemu

Ob prevzemu mora imeti najemnik s seboj veljaven osebni dokument, vozniško dovoljenje in kreditno kartico, s katero je mogoče narediti predavtorizacijo oz. depozit v znesku za najem in odbitno franšizo.

Za najem vozila višjega cenovnega razreda (skupine vozil WDAR, WDAE, LDAR in XFDR) mora najemnik predložiti dve kreditni kartici za zavarovanje najema.

Pravne osebe lahko vozilo prevzamejo po plačanem predračunu, ob prevzemu pa morajo predložiti tudi kreditno kartico, s katero je mogoče rezervirati sredstva v znesku odbitne franšize. V primeru, da prevzemnik nima kreditne kartice podjetja, je pravna oseba dolžna pred prevzemom vozila po predračunu doplačati varščino.

Prevzem vozila

Vozilo je v času trajanja najema neodtujljiva last podjetja Avant car in ga najemnik prejme v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in z vsemi potrebnimi dodatki (prva pomoč, varnostni trikotnik in varnostni brezrokavnik, osnovno orodje, komplet žarnic ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, zavarovano, z originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije ter fotokopijo zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na sedežu podjetja Avant car.

Ob prevzemu najemnik skupaj z uslužbencem podjetja Avant car vozilo preveri ter s svojim podpisom prevzemnega zapisnika potrdi stanje vozila. S tem se izogne nevšečnostim, ki bi lahko nastale ob povzročitvi morebitne škode v času najema vozila.

Vračilo vozila

Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil tako, kakršno je prejel, ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju, kot je to določeno v najemni pogodbi. Vozilo vrne v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo.

Če Avant car ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 8 dni po prevzemu vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov, opreme oziroma dodatkov vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev manjkajočega. Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi Avant car ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo.

Čas prevzema in vračila

Najemnik lahko vozilo prevzame in vrne v okviru delovnega časa poslovalnice.

V kolikor želi najemnik vozilo prevzeti zunaj delovnega časa poslovalnice, je to mogoče proti doplačilu. Vozilo lahko prevzame najemnik zunaj delovnega časa poslovalnice, vendar samo z pisno potrditvijo podjetja Avant Car in doplačilom, saj mora biti zagotovljena prisotnost uslužbenca podjetja Avant car pri prevzemu.

V primeru, da najemnik vozilo vrne zunaj delovnega časa in pri vračilu uslužbenec iz poslovalnice ni prisoten, je najemnik za stanje najetega vozila v celoti odgovoren do trenutka, ko nastopi uradni odpiralni čas poslovalnice.

Kraj prevzema in vračila

Najemnik lahko vozilo prevzame in vrne v kateri koli poslovalnici Avant car-ja v Sloveniji, v tujini pa v kateri koli poslovalnici pogodbenega partnerja.

Avant car omogoča, da najemojemalec lahko najeto vozilo vrne v kateri koli poslovalnici v Sloveniji in Evropi, ne glede na kraj prevzema vozila.

Enosmerni najem

Za enosmerni najem med poslovalnicami Avant car v Sloveniji, ki traja več kot 2 dni, ne zahtevamo doplačila. Za najem, krajši od 3 dni, enosmerni najem obračunamo po veljavnem ceniku.

Za mednarodni enosmerni najem vozila velja cena, ki je odvisna od kraja vračila.

Poslovalnico najema je treba pred prevzemom vozila vnaprej obvestiti o kakršnih koli enosmernih najemih.

Dostava vozila

Avant car v delovnem času nudi brezplačno dostavo ali prevzem vozila do 10 km izven poslovalnice. V primeru, da je vozilo potrebno dostaviti ali prevzeti dlje, se stroški dostave zaračunajo po veljavnem ceniku.

Dolžina najema

Minimalna dolžina najema je 1 dan ali 24 ur. Če najemnik prekorači dogovorjeni čas, Avant car prvih 59 minut ne obračuna, za tem pa se vsakih začetih 24 ur obračuna v višini dnevnega najema po ceniku za najeto vozilo.

Podaljšanje najema

Če želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe o tem obvestiti Avant car ter pridobiti njegovo soglasje. Podaljšanje se lahko izvrši v vseh poslovalnicah podjetja Avant car v Sloveniji. Oseba, ki prevzame vozilo in podaljša pogodbo, s tem postane osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, podjetjem ali organizacijo, v imenu katere je vozilo prevzela.

Za podaljšanje najema vozila stopite v stik s Centrom za pomoč strankam Avant car.

Predčasna prekinitev najema

Če najemnik vrne vozilo pred dogovorjenim rokom, se cena najema spremeni glede na novo cenovno obdobje.

Poveži se


  Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.