najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Prevzem vozila

Vozilo je v času trajanja najema neodtujljiva last podjetja Avant car in ga najemnik prejme v brezhibnem stanju z zakonsko predpisano opremo in z vsemi potrebnimi dodatki (prva pomoč, varnostni trikotnik in varnostni brezrokavnik, osnovno orodje, komplet žarnic ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano, zavarovano, z originalnimi identifikacijskimi dokumenti, fotokopijo homologacije ter fotokopijo zavarovalne police, ki sta v originalu na vpogled na sedežu podjetja Avant car.

Ob prevzemu najemnik skupaj z uslužbencem podjetja Avant car vozilo preveri ter s svojim podpisom prevzemnega zapisnika potrdi stanje vozila. S tem se izogne nevšečnostim, ki bi lahko nastale ob povzročitvi morebitne škode v času najema vozila.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.