najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Vračilo vozila

Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil tako, kakršno je prejel, ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju, kot je to določeno v najemni pogodbi. Vozilo vrne v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, prosto stvari v lasti tretjih oseb in v celoti pripravljeno za normalno uporabo, z vso pripadajočo opremo, pritiklinami in dokumentacijo.

Če Avant car ob prevzemu (čistoča, nivo goriva, ipd.) ali na podlagi strokovnega pregleda vozila, ki se opravi najkasneje v roku 8 dni po prevzemu vozila, presodi, da stanje vrnjenega vozila ni ustrezno, ima pravico naročiti potrebna popravila in opraviti druga dejanja na stroške najemnika. Če najemnik ne izroči vseh prejetih dokumentov, opreme oziroma dodatkov vozila, je dolžan poravnati stroške za pridobitev manjkajočega. Vitalni deli vozila so označeni s tovarniškimi številkami. V kolikor bi Avant car ugotovil, da kakšen del manjka ali je zamenjan, ima pravico bremeniti najemnika za vso nastalo škodo.

Poveži se


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.