najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Zavarovanje in odgovornost

Za najem vozila v Sloveniji je pomembno, da je voznik ustrezno zavarovan v skladu s slovensko zakonodajo. Vsa vozila Avant car-ja so osnovno in kasko zavarovana, vključno z zavarovanjem voznika (AO+).
Vozilo je zavarovano samo za čas veljavnosti najemne pogodbe. Po preteku veljavnosti, z izjemo pisnega podaljšanja pogodbe, Avant car ni odgovoren za prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitev oziroma uničenje vozila in njegovih delov, in le-te veljajo kot najemnikove osebne zadeve ter je najemnik dolžan plačati vso morebitno škodo, ne glede na dejansko zavarovanje vozila. Pisno podaljšanje najemne pogodbe lahko najemnik uredi v kateri koli poslovalnici Avant car-ja v Sloveniji ali po elektronski pošti na avantcar@avantcar.si.
V primeru prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitve oziroma uničenja vozila in njegovih delov, kot tudi v primeru požara, je najemnik v celoti odgovoren za najeto vozilo. Ta odgovornost se lahko zmanjša do vrednosti odbitne franšize z odkupom zavarovanja vozila po veljavnem ceniku.
Preverite, katera zavarovanja so vključena v ceno najema ob rezervaciji vozila ali ko prevzemate vozilo. Uslužbenci podjetja Avant car vam bodo strokovno svetovali in razložili možnosti zavarovanj, ki bodo ustrezale vašim zahtevam. Nato se lahko odločite za dodatno zavarovanje. Kratek opis dodatnih zavarovalnih možnosti najdete v tabeli:

 

Obvezno avtomobilsko zavarovanje (AO)

Z obveznim avtomobilskim zavarovanjem (AO) se zavarujemo za primer, ko z našim vozilom nenamerno povzročimo škodo drugi osebi. Zavarovanje krije škodo, ki nastane zaradi uničenja ali poškodovanja stvari (drugega vozila, objektov, osebnih stvari drugih udeležencev itd.) in škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb, prizadetega zdravja ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi.

že vključeno v ceno najema

Avtomobilsko zavarovanje voznika (AO+)

Avtomobilsko zavarovanje voznika (AO+) krije škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči motornega vozila utrpi voznik kot povzročitelj.

že vključeno v ceno najema

Zavarovanje avtomobilskega kaska

Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja, poškodovanja ali izginotja vozila.

že vključeno v ceno najema

Zavarovanje podvozja, stekel in svetlobnih teles (LUG)

Dodatno zavarovanje krije stroške mehanskih poškodb na podvozju, steklu in svetlobnih telesih.

ni vključeno v ceno najema

Zmanjšanje odgovornosti (Reduced Excess)

Dodatno zavarovanje, ki višino redne odbitne franšize zmanjša na nižjo vrednost, kot je opredeljena v ceniku. Ne velja za mehanske poškodbe na podvozju, steklu, svetlobnih telesih, v notranjosti vozila in na pnevmatikah, razen v primeru, če so te poškodbe nastale v prometni nesreči.

ni vključeno v ceno najema

Polno zavarovanje (Master Cover)

Dodatno zavarovanje, ki razbremeni najemnika plačila odbitne franšize v primeru poškodbe vozila. Ne velja za mehanske poškodbe na podvozju, steklu, svetlobnih telesih, v notranjosti vozila in na pnevmatikah, razen v primeru, če so te poškodbe nastale v prometni nesreči.

ni vključeno v ceno najema

Če zavarovanje vozila za uničeno ali izgubljeno vozilo ne zadostuje za pokrivanje celotne škode, ki jo je utrpel Avant car, je najemnik dolžan povrniti vso škodo v 3 (treh) dneh po obvestilu podjetju Avant car.
V primerih poškodb vozila, ki se ugotovijo naknadno, si Avant car pridržuje pravico, da v roku 3 (treh) delovnih dni po končanem najemu obvesti o povzročeni škodi najemnika, ki je zanjo v celoti odgovoren.
Ne glede na morebitno odkupljeno odgovornost za škodo (Zavarovanje podvozja, stekel in svetlobnih teles, Zmanjšanje odgovornosti ali Polno zavarovanje) na najetem vozilu je najemnik neomejeno odgovoren v naslednjih primerih:

 • za poškodbe notranjosti vozila, pnevmatik, kolesnih obročev, okrasnih pokrovov, brisalcev in antene ter drugih poškodb vozila in opreme, ki niso krite s strani zavarovalnice;
 • če je bil v trenutku nastale škode pod vplivom alkohola, mamil, drugih narkotikov ali zdravil oziroma drugih psihoaktivnih učinkovin, pri katerih uporabi se vožnja oziroma upravljanje in uporaba motornih vozil odsvetuje oziroma je prepovedana;
 • za škodo, povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti (npr. zdrs s ceste zaradi neprilagojene vožnje glede na razmere na cesti);
 • če voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • če je voznik pobegnil s kraja nezgode, ne glede na krivdo;
 • v primerih, ko je najeto vozilo vozil nepooblaščeni voznik;
 • če je voznik vozilo uporabil za prepovedan namen;
 • če je škoda nastala na območjih ali v državah, ki so izvzeta iz zavarovanja vozil;
 • če je naloženi tovor poškodoval vozilo;
 • če je voznik vozil nestrokovno.

Poveži se


  Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.