najemi vozilo

najemi vozilo

kraj prevzema:
datum prevzema:
ura prevzema:
kraj vračila:
datum vračila:
ura vračila:
zapri

Vi samo vozite,

---------------------- mi poskrbimo za vse ostalo ----------------------

Rent a car Poslovni najem Najem vozila z voznikom Električna mobilnost Multimedija Novice

DOLGOROČNI POSLOVNI NAJEM VOZIL

 • KAJ?
 • PREDNOSTI
 • ZAKAJ MI?
 • KAKO?

Pri dolgoročnem poslovnem najemu gre za najem enega ali več vozil za obdobje najmanj enega leta, pri čemer so vsi pogoji najema in plačila dogovorjeni vnaprej. Govorimo o sestavljeni obliki storitve, ki stranki omogoča lastno izbiro modela in opreme vozila, obenem pa jo popolnoma razbremenjuje organizacijskih skrbi in komunikacije z različnimi dobavitelji. Vključuje financiranje, tako imenovani operativni lizing, zavarovanje, redno servisiranje, vzdrževanje zimsko-letnih pnevmatik, nadomestno vozilo, asistenco 24/7 …

Najemodajalec po naročilu najemojemalca kupi vozilo in mu ga izroči v uporabo. V času trajanja najemne pogodbe in tudi po njenem preteku ostane najemodajalec pravni lastnik vozila. Predmet najema se v bilanci stanja najemojemalca ne izkazuje med osnovnimi sredstvi, ker je knjižen kot osnovno sredstvo pri najemodajalcu. Strošek amortizacije torej bremeni najemodajalca. V izkazu uspeha najemojemalec najemnino (ki vključuje vse stroške, povezane z najemom) izkazuje v postavki stroškov storitev tekočega obračunskega obdobja. Davek na dodano vrednost se obračuna sproti v znesku mesečne najemnine.

Hitrejša in preprostejša pot do novega vozila ter poenostavitev vsakodnevnega upravljanja: poslovni najem vam omogoča pogostejšo zamenjavo vozil. Tako so vaša vozila vedno v odličnem stanju. Čeprav pri poslovnem najemu ne postanete lastnik vozila, ga uporabljate, kot bi bilo vaše. Poskrbljeno je za vse vaše operativne in administrativne postopke, od nabave novega vozila do prodaje rabljenega vozila ob izteku najemne dobe.

Natančno načrtovani izdatki in prihranek likvidnih sredstev: vnaprej natančno veste, koliko vas bo uporaba vozila stala. Mesečni obroki ostanejo nespremenljivi celotno obdobje najema. Pri poslovnem najemu potrebujete le manjši del lastnih sredstev. Prosta sredstva lahko uporabite za poslovno dejavnost in naložbe, ki vam zagotavljajo višji donos.

Optimizacija stroškov in stabilnost denarnega toka: poslovni najem z dodatnimi storitvami (nabava, vzdrževanje, zavarovanje vozila in drugo) vam zagotavlja optimalno porabo sredstev za vozila. Stroški najema so prikazani kot tekoči stroški uporabe vozila. Na ta način nimajo nikakršnega vpliva na strukturo bilance stanja. Doba najema je lahko poljubna, tipično od enega leta do pet let.

Pri dolgoročnem poslovnem najemu skrbno preučimo Vaše želje in potrebe ter poslovno specifiko, na osnovi česar individualiziramo rešitev najema za Vas.

Dolgoletne izkušnje, stabilen poslovni model ter razvojna strateška naravnanost nam omogočajo, da znamo partnerjem ponuditi izvirne rešitve mobilnosti, ki so popolnoma prilagojene njihovim individualnim potrebam.

Zavezanost nenehnemu iskanju novih priložnosti in usmerjenosti v raziskovanje novih možnosti za dosego gospodarne mobilnosti sta gonilni sili našega razvoja.

Veseli bomo Vaših vprašanj

Stopite v stik z nami in skupaj bomo oblikovali tak program dolgoročnega poslovnega najema, ki bo stroškovno in funkcionalno najprimernejši za vaše potrebe po mobilnosti.

Kontaktni obrazec se nahaja na dnu strani, lahko pa nam pišete tudi na e-poštni naslov: fmg@avantcar.si

UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA

 • KAJ?
 • PREDNOSTI
 • ZAKAJ MI?
 • KAKO?

Optimalen vozni park – brez nepotrebnih stroškov in skrbi

Znižajte stroške in povečajte učinkovitost voznega parka podjetja. Skrb in odgovornost za upravljanje zaupajte Avant car-ju, sami pa se lahko popolnoma posvetite svoji osnovni dejavnosti.

Ker niti dve podjetji nista enaki, naši strokovnjaki pripravljajo individualizirane rešitve, ki so ukrojene specifiki, potrebam in željam posameznega podjetja.

Nižji operativni stroški in povečana učinkovitost voznega parka;

Razbremenitev vseh operativnih aktivnosti in tveganj pri obvladovanju stanja lastnih vozil (od nabave, financiranja, vzdrževanja, reševanja problemov do prodaje);

Optimizacija velikosti voznega parka, prilagodljiva dejanskim potrebam podjetja;

Fiksni mesečni stroški in vsled tega večja preglednost ter lažji nadzor;

Prosta finančna sredstva (“free cash”) za nove investicije ali donosnejše naložbe.

Individualna obravnava. Pri upravljanju voznega parka skrbno preučimo vse ključne parametre in ob upoštevanju Vaših želja in potreb ter poslovne specifike individualiziramo rešitev upravljanja voznega parka za Vas.

Profesionalno svetovanje. Opredelitev politike voznega parka in dnevnih potreb po mobilnosti, analiza obstoječega voznega parka in možnosti prihrankov, načrt optimizacije ter pregled nad stroški – vse to in še več s skrbnostjo dobrega upravljavca pripravi naš tim strokovnjakov. Seveda poskrbimo tudi za načrt upravljanja starih vozil, ki obsega časovno načrtovanje izločanja starih vozil in nadomeščanje z novimi.

Fleksibilnost in odzivnost. Delujemo kot Vaš osebni svetovalec, ki vseskozi skrbi za optimalni vozni portfelj in smo v najkrajšem možnem času na razpolago tudi za reševanje različnih vsakodnevnih situacij.

Zaupanje strank. Na področju upravljanja voznih parkov nam zaupa že več kot 100 slovenskih podjetij vseh velikosti in dejavnosti – od finančnih ustanov do industrije in trgovine.

Zanesljivost in predanost razvoju. Dolgoletne izkušnje, stabilen poslovni model ter razvojna strateška naravnanost nam omogočajo, da znamo partnerjem ponuditi izvirne rešitve mobilnosti, ki so popolnoma prilagojene njihovim individualnim potrebam. Zavezanost nenehnemu iskanju novih priložnosti in usmerjenosti v raziskovanje novih možnosti za dosego gospodarne mobilnosti sta gonilni sili našega razvoja.

Veseli bomo Vaših vprašanj

Stopite v stik z nami in skupaj bomo oblikovali tak program upravljanja voznega parka, ki bo stroškovno in funkcionalno najprimernejši za vaše potrebe po mobilnosti.

Kontaktni obrazec se nahaja na dnu strani, lahko pa nam pišete tudi na e-poštni naslov: fmg@avantcar.si

ODKUP IN PONOVNI NAJEM VOZIL

 • KAJ?
 • PREDNOSTI
 • ZAKAJ MI?
 • KAKO?

Podjetjem, ki se odločijo za prenovo upravljanja svojega voznega parka, Avant car ponuja možnost odkupa obstoječih vozil in povratnega poslovnega najema teh istih vozil.

Avant car pri tem zagotavlja celovit nabor storitev kot pri poslovnem najemu novih vozil.

V skladu s potrebami stranke je možen takojšen ali postopen prenos upravljanja na Avant car. Pri slednjem ima stranka v prehodnem obdobju en del svojega voznega parka v poslovnem najemu, en del pa obdrži v svoji lasti, pri čemer ga postopoma zamenjuje z najetimi vozili.

Avant car jim pri tem pomaga z odkupi obstoječih vozil in z ekonomičnim nadomeščanjem le-teh.

Odprodaja vozil je finančna injekcija podjetju. Pridobljena finančna sredstva lahko podjetje porabi za povečanje obsega poslovanja, za nove investicije ali za donosnejše naložbe.

Podjetje se razbremeni bremena lastništva, operativnih aktivnosti in ekonomskih tveganj z vidika izgube vrednosti vozil.

S povratnim poslovnim najemom vozni park predstavlja le še mesečni operativni strošek poslovanja.

Podjetje je razbremenjeno skrbi in postopkov za odprodajo rabljenih vozil.

Avant car-jev načrt upravljanja voznega parka natančno opredeljuje strategijo upravljanja, vse njene faze, tehnične in ekonomske vidike.

Vse s ciljem, najti optimalno rešitev za raznolike potrebe po mobilnosti naših strank.

Stopite v stik z nami in skupaj bomo oblikovali tak program odkupa in ponovnega najema vozil, ki bo stroškovno in funkcionalno najprimernejši za vaše potrebe po mobilnosti.

Kontaktni obrazec se nahaja na dnu strani, lahko pa nam pišete tudi na e-poštni naslov: fmg@avantcar.si

Poveži se


  Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.