book now

book now

kraj prevzema:
pick-up date:
pick-up time:
kraj vračila:
drop-off date:
drop-off time:
close

Odgovornost za stvarne napake

Skladno z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima potrošnik pravico, če je bila storitev opravljena nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da: – odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

  • vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali
  • ponovno opravi storitev ali
  • vrne plačani znesek.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, če s posebnim zakonom ni določen daljši rok. Pravice potrošnika iz prvega odstavka tako ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil izvajalca.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi iz prvega odstavka.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen.

Connect


    Z uporabo tega obrazca se strinjate da hranimo in uporabimo vaše podatke za namene obdelave tega sporočila.